Friskvård

”Friluftscentrum Karlsnäsgården” ger utmärkta möjligheter till friskvård av olika slag. Allt ifrån egenmotion på de många motionsspår, skidspår och veckans orienteringsbana, till organiserade aktiviteter för grupper. Spåren kan användas året runt för egenmotion och omklädningsrummen är öppna veckans alla dagar 08.00-21.00. Veckans orienteringsbana finns i röda postlådan vid anslagstavlan intill spårcentralen. Ny bana varje vecka finns tillgänglig kostnadsfritt april-oktober, undantaget annonserad jakt.

Samarbetspartners
”Friluftscentrum Karlsnäsgården” har gått ut till företag och erbjudit personalfriskvård vid anläggningen, ett s.k. friskvårdsavtal tecknas mot en ekonomisk insats från företagets sida. Sålunda använder man anläggningen kostnadsfritt vid personalsammankomster inom företaget och dessutom kan man få hjälp med uppläggning och genomförande av t.ex. en friskvårdsdag. I förlängningen stimuleras företagens personal till egenmotion, kostmedvetande och kunskaper kring hälsa-arbete. För företag som önskar bli samarbetspartners finns kontaktuppgifter  i  listen ovan ”Partners”.

Friskvårdsutbildning för företag
Bosse Angelöw docent och socialpsykolog har knutits till ”Friluftscentrum Karlsnäsgården” genom att engageras som föreläsare och idégivare med bl.a. ”friskverktyget”, som skickas ut kontinuerligt till samverkande företag. Under årens lopp har Bosse varit föreläsare fem gånger vid Karlsnäsgården. Han har  presenterat verktyg för att se möjligheter i den tid vi nu möter och skall fungera i. Med andra ord injuta ”framtidsoptimism” i deltagarna vid föreläsningarna.

Bosse Angelöw föreläste onsdagen den 22 maj 2013 på Karlsnäsgården. Ämnet var ”Att få tiden att räcka till”, där avsikten med utbildningen var att man skulle få lära sig olika tips och metoder för att få mer gjort på kortare tid och med mindre ansträngning. 90-talet deltagare från olika företag var överrens om att det var väl investerad tid, som kommer att påverka livssituationen framöver.

NY FÖRELÄSNING!

”Att skapa arbetsglädje” onsdagen den 25 maj 2016, 09.00-12.00 alt. 13.00-16.00. 

Arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. Arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress och ger mer energi som hjälper individen att hantera en hög arbetsbelastning.  Det är ekonomiskt lönsamt för arbetsplatser om medarbetarna trivs på jobbet: man presterar mer, arbetet utförs effektivare och sjukfrånvaron sjunker.

Denna upplyftande och inspirerande föreläsning handlar om vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att skapa mer arbetsglädje på arbetsplatsen. Att fokusera på möjligheter, styrkor och framgångar är ett genomgående tema, liksom att ge konkreta tips och idéer om hur man kan skapa en arbetsplats som genomsyras av hög arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat.

Presentationer varvas med reflektioner, diskussioner och övningar.

Föreläsare: Bosse Angelöw är docent och socilapsykolog, verksam vid Nova Futura, www.novafutura.se

Han har under 25 år utvecklat kapaciteten hos individer, grupper och arbetsplatser. Bosse har skrivit flera böcker, t.ex. Träna mentalt och förbättra ditt liv, Konsten att hantera stress och möta förändringar, Friskare arbetsplatser, Arbetsglädje, Frangångsrikt förändringsarbete, Ledarskapshandboken, Effektiv tidshantering och Mera arbetsglädje.