Karlsnäsleden

Vandringsled mellan Ronneby och Karlsnäsgården. Leden har en sträckning om 15 km och följer Ronnebyåns dalgång.
Södra delen går från Ronneby torg uppför Munktrappan och genom Bergslagen vidare mot Silverforsen. Därifrån mot Djupadal, via Djupaforsklyftan fram till Kockums gamla fabriksområde. Från centrum av Kallinge vidare norrut mot Brantafors och Värperyd till Karlsnäsgården.
Leden är markerad med orangemålade pålar samt vid riktningsförändringar med skylt ”Karlsnäsleden” på blå metallplatta. Leden är skyltad så man kan gå i båda riktningarna Vill Du inte gå hela sträckan på en gång är lämpliga startpunkter Kallinge, Brantafors eller Värperyd. Ledguide kan hämtas kostnadsfritt på turistbyrån i Ronneby och Karlsnäsgården. Guiden finns förutom på svenska, även på engelska och tyska.

Höstvandring på Karlsnäsleden arrangerades första gången söndagen den 17 oktober 2005. Promenaden startade från Ronneby torg och Kallinge torg kl.09.30 resp.10.00. Aktiviteter fanns såväl på leden som vid Karlsnäsgården. Bussar gick från Karlsnäs till utgångsplatserna. C:a 600 personer deltog i premiärvandringen. Arrangemanget är årligen återkommande i mitten av oktober. Vi brukar räkna 350 vandrare på Karlsnäsleden och 150 vid Karlsnäsgården på ordinarie tipsrundan. Arrangemanget är årligt återkommande. 2013 arrangerades Höstvandringen söndagen den 20 oktober med c:a 300 deltagare. Innevarande år 2014 kommer Höstvandringen att arrangeras den 19 oktober och då firar vandringen tioårsjubileum. Nämnda vandring samlade 400 vandrare på leden och vid Karlsnäsgården.

Årets vandring 2015 söndagen den 18 oktober gynnades av fint vandringsväder som lockade ut 250 på leden och 150 vid Karlsnäsgården. En hel del uppskattande verksamhet fanns utmed leden och vid Karlsnäsgården

Klicka på nedanstående länkar för att se en pdf om Karlsnäsleden:

Framsidan

Baksidan