Notiser

Arkiv för juli, 2004

Konstsnöspåret, 20 juli

En dumpers, en frontlastare och en grävmaskin är i full gång med att ta fram grus på olika platser längs spåret och lägga det som toppfyllning.

All grovschaktning klar!

Konstsnöspåret, 18 juli

All grovschaktning klar!

De första skidåkarna i form av Kicki o Rolle med gäster är på besök.

Konstsnöspåret, 14 juli

De första skidåkarna i form av Kicki o Rolle med gäster är på besök.

Redan är all skogsavverkning klar och skördaren på väg hem. Firma Yngve Berggren utför detta arbete. Yngve var fö med ROK i tidernas begynnelse.

Konstsnöspåret, läget 12 juli

Redan är all skogsavverkning klar och skördaren på väg hem. Firma Yngve Berggren utför detta arbete. Yngve var fö med ROK i tidernas begynnelse.

Konstsnöspåret påbörjat

Efter en långsam inledning har de senaste veckornas intensiva handläggning i juni/juli, främst från klubbens sida, resulterat i starten av markarbetena av konstsnöspåret på Karlsnäs.

Stavgångsutbildning

Onsdagen den 18 augusti kommer Mr walker Lars-Göran Engfors till Karlsnäsgården för två introduktions/prova på pass i stavgång. Stavar finns för utlåning på platsen. 1:a kl 15.00 – 17.00 2:a kl 18.00 – 20.00 Upplysningar och frågor:Roland Edvinsson tel:0457-162 32 eller Göran Folkesson 0457-171 66. Anmälan om deltagande kan även ske till dessa.

Ny hemsida för Karlsnäsgården

En ny hemsida för Karlsnäsgården håller för närvarande på att tas fram. Den är inte riktigt klar, många detaljer återstår ännu.

Första grävmaskinsdagen

Idag den femte juli startade arbeten med de nya spårdragningarna på Karlsnäs.