Notiser

Arkiv för augusti, 2004

Projektet i media

Projektet uppmärksammas i Sydöstran.

Lysande arbeten på konstsnöspåret

Läget 14 aug

Lysande arbeten på konstsnöspåret

Noteringar från projektmöte12/8

Från gårdagskvällens projektmöte kan noteras: Arbete med brunnen till vattentaget, konstsnöspår v34. Planering och uppförande av pumphus fr.v35. Stor arbetsinsats v37 med nedläggning av rören till konstsnöspåret. Elfrågan vid Karlsnäsgården utreds och förslag lämnas v35. Till Stavgångsutbildningen den 18/8 är 17 anmälda från klubben och ett 15-tal från företagen. Förberedelser för uppförande av Vindskydd vid […]

Läget 10 aug

Fortsatta arbeten med konstsnöspåret.

Den 6 augusti kom två paket med rörkopplingar till Karlsnäs. Det är första leveransen av det material som tillhör den upphandling av snökanonsystemet som vi gjort.

Första leveransen på plats

Den 6 augusti kom två paket med rörkopplingar till Karlsnäs. Det är första leveransen av det material som tillhör den upphandling av snökanonsystemet som vi gjort.

Inbjudan till Stavgångsutbildning med "Mr Walker", Lars-Göran Engfors. Karlsnäsgården onsdagen den 18 augusti, med två alternativ kl.15.00 eller 18.00. Utbildningstid c:a 2 timmar.
Målgrupp: Samarbetspartners, klubbmedlemmar och övriga intresserade. Avgift: Fritt för samarbets-
partners och klubbmedlemmar. Övriga 150:- pr.pers.

Stavgångsutbildning

Inbjudan till Stavgångsutbildning med “Mr Walker”, Lars-Göran Engfors. Karlsnäsgården onsdagen den 18 augusti, med två alternativ kl.15.00 eller 18.00. Utbildningstid c:a 2 timmar. Målgrupp: Samarbetspartners, klubbmedlemmar och övriga intresserade. Avgift: Fritt för samarbets- partners och klubbmedlemmar. Övriga 150:- pr.pers.

Projekt Karlsnäsgården idrotts- och motionscentrum vid Ronnebyån, är inte enbart ett konstsnöspår.

Torrdass på Karlsnäs

Projekt Karlsnäsgården idrotts- och motionscentrum vid Ronnebyån, är inte enbart ett konstsnöspår.

Under torsdagen besökte Fritidsnämndens ordförande Tommy Andersson och d:o Verksamhetschef Kenneth Karlsson, Karlsnäs. De guidades runt av Göran Folkesson.

I kväll har Pierre Rubér sett över de 13 belysningsstolparna som skall placeras ut i ett första skede. I varje kupa finnas en 125 W gasurladdningslampa. Det befintliga spåret har 89 stolpar och vi behöver ca 25 till för den nya dragningen. På bilden syns i bakgrunden även markschaktet till Pumphuset. Vi har idag fått uppställningsritning från maskinleverantören hur pump, kompressor och rör skall placeras i huset.

På kvällen ordnade del av klubbens styrelse med vissa formaliteter kring det kortfristiga lån som klubben måste ta för att ha kontanter till de närmsta stora utgifterna. Främst i väntan på Leader+ bidraget.

Fritidsnämndens ordförande på Karlsnäs

Under torsdagen besökte Fritidsnämndens ordförande Tommy Andersson och d:o Verksamhetschef Kenneth Karlsson, Karlsnäs. De guidades runt av Göran Folkesson. I kväll har Pierre Rubér sett över de 13 belysningsstolparna som skall placeras ut i ett första skede. I varje kupa finnas en 125 W gasurladdningslampa. Det befintliga spåret har 89 stolpar och vi behöver ca […]

Den fina spårbanan är nu uppgrävd!!! Se foto. Det är dock helt enligt plan. Grävaren, Lars-Olof Månsson och Bennie Torstensson har lagt ned en del av elkabeln till belysningen på nya slingan. De har också placerat ut 13 nya stolpfundament. Detta är gjort på banans bortre del där vi inte skall ha nedgrävda vatten- och luftrör. Grävningen till de senare har också påbörjats. Men här går vi djupare ned, minst 80 cm.

Efter mycket funderande har vi exakt plats klar för Pumphuset. Det blir inne bland björkarna strax intill där nya spåret viker av från det gamla. Vi har lämnat in ansökan om Bygglov för detta och beräknar att börja bygga den 15 aug.

Den tekniska utrustningen är nu upphandlad och kommer att levereras av JL Toppteknik AB i Sunne. Första leverans blir på rören som skall grävas ned.

Konstsnöspåret 3 augusti

Den fina spårbanan är nu uppgrävd!!! Se foto. Det är dock helt enligt plan. Grävaren, Lars-Olof Månsson och Bennie Torstensson har lagt ned en del av elkabeln till belysningen på nya slingan. De har också placerat ut 13 nya stolpfundament. Detta är gjort på banans bortre del där vi inte skall ha nedgrävda vatten- och […]