Notiser

Arkiv för mars, 2005

Noteringar från projektmötet 30/3

Vid gårdagskvällens projektmöte redovisades material som skall utmynna i en områdesguide för Karlsnäsgården. Spår, leder, kanoting, torpvandring m.m. kommer att redovisas i guiden. Fritidsnämnden har ställt sig bakom tillkomsten av en vandringsled Ronneby-Karlsnäsgården. Den kommer att förverkligas med hjälp av sk ”gröna jobb” under försommaren. En utvärdering av skidverksamheten visar att användandet av konstsnöspåret och […]

Efter funktionärsskapet provade Bennie Torstensson spåren själv.

Skidåkning i +13 grader

Efter funktionärsskapet provade Bennie Torstensson spåren själv.

I härligt solsken åtta grader varmt i luften (noll i snön) avgjordes Skolkommunmästerskapet. Snön ligger forfarande ca 30 cm djup på spåret.

SkolkommunM samlade 34 startande

I härligt solsken åtta grader varmt i luften (noll i snön) avgjordes Skolkommunmästerskapet. Snön ligger forfarande ca 30 cm djup på spåret.

Den allra sista vinterhelgen

Det är rubriken på Sydöstrans helsidesartikel som beskiver vintersöndagen på Karlsnäs och i Ekenäs.

Friskvårdsträff på Karlsnäsgården

Vid dagens friskvårdsträff med samverkande företag bildades en arbetsgrupp för friskvård på Karlsnäsgården.

Tisdagsrapport från Karlsnäs

Idag är det första vardagen på de senaste två veckorna som det inte är någon skolklass som åker skidor här på Karlsnäs.

Vandringsled till Karlsnäs

Inom projektets ram kommer en vandringsled till Karlsnäs från Ronneby centrum att iordningsställas.

Skolklasserna avlöser varandra

Varje dag denna vecka har det varit olika skolklasser som besökt Karlsnäs på dagarna.