Notiser

Arkiv för oktober, 2010

Höstvandring

Den 17:e Oktober anordnas en höstvandring på Karlsnäsleden till Karlsnäsgården. Läs mer här i den bifogade inbjudan. Välkomna!

Efter 7 års troget arbete som vaktmästare vid Karlsnäsgården, avtackades Mauri högtidligen i torsdags (30/9). Mauris anställning började med arbetspraktik 2004 och övergick till lönebidragsanställning på heltid. Undertecknad påminde om händelser under årens gång och överlämnade presentkort från klubben, samt ett egetframställt foto i ram med Mauri på gräsklipparen. Roland överlämnade en blomma.
På bilden sitter Mauri med anställda Lena Peter till vänster och Mauris efterträdare Inga-Lill Nilsson till höger.

Mauri avtackades på Karlsnäsgården

Efter 7 års troget arbete som vaktmästare vid Karlsnäsgården, avtackades Mauri högtidligen i torsdags (30/9). Mauris anställning började med arbetspraktik 2004 och övergick till lönebidragsanställning på heltid. Undertecknad påminde om händelser under årens gång och överlämnade presentkort från klubben, samt ett egetframställt foto i ram med Mauri på gräsklipparen. Roland överlämnade en blomma. På bilden […]