Notiser

Jon Engkvist

Jon Engkvist has written 16 posts for Karlsnäsgården

1,7 km

[ratings] Konstsnöspår Elljus Dubbelspår

2,5 km

[ratings] Elljus. Delvis konstsnöspåret Ovana åkare kan korta av vid ”backrunda”. Följ skyltning

5 km elit

[ratings] Tufft och tekniskt elitspår Spåras när det finns tillräckligt med natursnö

3 km

[ratings] Spåras när det finns tillräckligt med natursnö, avkortning av 5 km

5 km

[ratings] Spåras när det finns tillräckligt med natursnö

Skate

[ratings]