Första röret i backen

Fyra stora cementringar är nu nedgrävda vid åkanten. I det undre finns ett rör ca 6 m ut under vattenytan. På motsatta sidan en bit upp skall plastledningen till Pumphuset kopplas på. Och mitt i skall förstås finnas en dränkbar pump. Dvs den står alltid under vatten. En rejäl jordhög måste skottas upp längs ringarna och utgående rör eftersom det måste vara frostfritt. ...
Läs mer

Lång väg mot slutet

Nu har den dryga grävningen för vatten- och luftrören inletts. Med stakkäppar, sprayfärg, måttband och ögonmått har rörgraven markerats och grävningen inletts. Mest viktigt är att punkterna för de sk hydranterna kommer på rätt ställe. De måste hamna mitt för en rörskarv och de finns var 6:e meter. Det blir 48 eller 54 meter mellan hydranterna och ca 3 m utanför spårkanten. Däremellan dras lösa slangar när snön skall tillverkas. Tommy, Torsten och Lars-Olof på väg för att fika. ...
Läs mer

På djupt vatten

I fredags fick projektet vattenkontakt för första gången. Bennie Torstensson och Lars-Olof Månsson fick ta ett frivilligt dopp för att få insugsröret på plats i ån. Vi har ca 50 cm tillgodo till normalvattenståndet och räknar med att de perforerade insugshålen inte täpps igen. Annars blir det till att bada igen. Grävskopan stod för själva lyftet. ...
Läs mer

Tänt var det här!

Vi har på två ställen längs banan berg och sten strax under markytan. Vi måste få ned rören på frostfritt djup även där. Igår borrades och sprängdes för dessa rörgravar. Av säkerhetsskäl finns ingen bild på detta. Grävskopan får på fredag visa om skotten bet ordentligt. Författaren minns när vi sprängde på motsvarande sätt när elljusspåret i Brunnsskogen anlades i tidernas begynnelse. ...
Läs mer