Pumpbygget tar form

Hittills har mest skogs- och markarbete förekommit. Nu går projektet in i en annan fas. På bilden ses gjutmästare Bernt Andersson som format och gjutit bottenplattan till pumphuset. Foto Olle Olsson. Han justerar till avloppsbrunnen efter att ytan har slätputsats. Efter kontakter med Sydkraft via Ingemar Elisasson på NEA har vi fått klarhet hur vi kan förse anläggningen med mer el. Vi behöver gå upp från 25 Amp till 160 Amp utöver de 50 Amp vi använder i huvudbyggnaden. Servisledningen kommer att grävas för att inte bli nedtyngd av påsprutad snö. I kalkylerna har OL-världsmästaren Kent Olsson, OK Orion medverkat. Mer om detta längre fram. ...
Läs mer

Pumphuset på gång

Från att ha varit bara en gräsfri yta är nu all förberedelse gjord för formbygge till bottenplattan. Skidåkarna Lars-Olof, Tommy och Ingemar har grävt ned de inkommande och utgående rörledningarna och noga mätt in var på golvet de skall sticka upp. Nog så viktigt. I veckan har det mesta av byggmaterialet inhandlats på olika håll. Logen fungerar som förråd så länge. Kvällarna v 35 och 36 blir det arbeten inför vecka 37 då utrustningsleverantören Toppteknik kommer och skall montera de viktigaste delarna. Här kan alla daglediga beredas arbete. ...
Läs mer