Ny projektetapp igång

Med lastmaskinens skopa som arbetsplattform fick Lars-Olof ned de grenar som hindrar grävmaskiens framfart till åkanten. Vi har nämligen röjt plats för pumpgropen vid åkanten. Mycket grillved blev det. Den gamla väg- och brosträckningen kom i dagen på ett bra sätt. Var kanske i bruk till 40-talet. Anders Månsson minns den något. Monteringen av vattenledningen är påbörjad då Jörgen Eklund svetsar ihop de 12 m långa rördelarna. ...
Läs mer

Pumpbygget tar form

Hittills har mest skogs- och markarbete förekommit. Nu går projektet in i en annan fas. På bilden ses gjutmästare Bernt Andersson som format och gjutit bottenplattan till pumphuset. Foto Olle Olsson. Han justerar till avloppsbrunnen efter att ytan har slätputsats. Efter kontakter med Sydkraft via Ingemar Elisasson på NEA har vi fått klarhet hur vi kan förse anläggningen med mer el. Vi behöver gå upp från 25 Amp till 160 Amp utöver de 50 Amp vi använder i huvudbyggnaden. Servisledningen kommer att grävas för att inte bli nedtyngd av påsprutad snö. I kalkylerna har OL-världsmästaren Kent Olsson, OK Orion medverkat. Mer om detta längre fram. ...
Läs mer