Nattsvart 3:e Advent

Delprojekt Web-kamera i skidspåret pågår. Men nätverkstekniker Martinsson verkar ha problem enligt fotot. Belysningsstolpen för kameran tycks vara lika djup som hög. Och där nere är det mörkt. Så hur får man ut kablarna ur stolpfoten? Det gick till slut och hålet kunde fyllas igen. Nu måste någon elittekniker koppla ihop det hela. ...
Läs mer

Åt rätt håll?

Elektriker Kjell Månsson har lagt några dagsverken i Pumphuset med inkoppling av motordrifterna för de två pumparna och kompressorn. Troligen klart fredag. Det ser snyggt och bra ut men frågan är åt vilket håll motorerna går. Det ser vi först när Sydkraft dragit fram den riktiga matningen och vi kan provköra. Under tiden har Dan Robertsson målat vattenrören. Inne i Pumphuset återstår lite mindre arbeten. T ex att montera ett permanent elelement. ...
Läs mer