Läraktiga motionärer

Under två pass på onsdagen höll Lars-Göran Engfors från Vinslöv, stavgångsutbildning för drygt 60 personer på Karlsnäs. På ett entusiastiskt sätt redovisades såväl rätt som fel stil, sanningar som fördomar kring träningsformen. Samtliga deltagare stavade flitigt på och vissa utnyttjade speciellt möjligheten till muntligt umgänge under tiden. Initiativtagaren, Roland Edvinsson, var påtagligt nöjd med uppslutningen och kunde meddela att från torsdag 26 aug blir stavgång ett inslag i klubbens ordinarie träning. Läs även reportage i Sydöstran ...
Läs mer

Läget 14 aug

Lördagen 12 aug restes 13 belysningsstolpar på nya slingan. Tommy Hammar, Torsten Svensson, Anders Månsson, Bennie Torstensson, Lars Olof Månsson kämpar på enligt fotot. Dessförinnan hade ny lampa på 125 W monterats och kupans tätning kontrollerats. Genast såg spåret mer färdigt ut men givetvis återstår många moment. Närmast kommer en mindre grävmaskin som skall plöja ned mer elkabel och gräva rörgator för markförlagda rör. Hindrande träd vid åkanten kommer att sågas ned för att berereda plats för matarpumpen. ...
Läs mer

Läget 10 aug

Ikväll har skidkommitén varit flitiga igen. Tommy H, Håkan L och Dan R har bättre förankrat de nya stolpfundamenten. Lars-Olof och Anders M har markerat plats för nio nya belysningsstolpar. Således 22 på nya slingan. Men det kan bli ytterligare någon. Ljustest skall nämligen göras torsdag kväll om de gamla stolparna räcker där vi skall köra dubbelspår. Sedan har Roland, Inga-britt och Stefan Karlsson tvättat kuporna på de nya armaturerna. Göran F har fått 30 nya lampor av R-by Miljö & Teknik. Då blir det alltså nyskick på 22 stolpar till minimal kostnad. Plaströren till ledningen från ån till pumphuset har kommit. De är vardera 12 m långa så det går åt några man att få de på plats i diket som skall grävas. ...
Läs mer