Notis

Okategoriserade

Veckans bana ve 18

Denna vecka går banorna väster ut från Karlsnäs och är 3,7 km respektive 2,6 km. Banläggare är Håkan Forsman. Under Läs mer.. finns banorna som pdf-filer. Bild från kontroll 183. Stenen västra sidan.
Starten är förlagd 400 m västerut längs vägen. Startpunkten är markerad med en skärm. Terrängen varierar ofta och det gäller att hitta rätt stråk över några år gamla hyggen. Landskapet präglas av den gamla odlingsbygden som döljs i den frodiga naturen. Stenmurar, odlingsrösen och torpruiner påminner om svunna tider. Vecka 18 bana, Vecka 18 bana LÄTT.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar