Gör som många andra företag, föreningar och andra sällskap

Utkämpa en ädel kamp på Karlsnäsgårdens äventyrsbana

Här finns elva olika stationer att välja på. Kombinera sammansättningen på stationerna med utgångsläget för dem som ska utöva verksamheten. Minimiålder 16 år utom för bågskytte och yxkast där minimiålder är 18 år.

Kombinera ihop fem till åtta stationer som passar ert sällskap och dela in gänget i fem till sex deltagare per grupp för poängtävling mellan grupperna. Minsta antalet utövare är tio personer. Minsta antalet stationer är fem.

Kostnad: 150 kr/person, samarbetspartner 75 kr/person. Vid val av bågskytte tillkommer 50 kr/person för alla.

Observera att vi bara har möjlighet att erbjuda bågskytte på lördagar och söndagar.

För mer information eller bokning:
Ring 0708 11 92 30 eller mejla karlsnasgarden@gmail.com

Stationer och regler för Äventyrsbanan

Station 1: Hästskokast

Se separata regler. Fem kast per deltagare.

Station 2: Bollkast

Bollkast alternativt sparka mot fotbollsmål med duk som två öppningar som bollen ska gå igenom. Varje deltagare har tre kast/spark, som ger fem poäng när bollen går igenom någon av öppningarna.

Station 3: Bågskytte (minimiålder 18 år)

Gemensam instruktion av godkänd instruktör. Varje deltagare skjuter tre pilar och varje träff i tavlan ger fem poäng.
(Min 15 deltagare)

Station 4: Yxkast (minimiålder 18 år)

Två provkast. Tre tävlingskast mot fyraringad tavla, där poängen räknas för respektive träff. Fem, tre, två och en poäng är tavlans markering.

Station 5: Kvadraten

Teamlösning ”Fem kvadrater blir fyra”. Flytta två ribbor, så att det bara blir fyra kvadrater.

Poäng: Upp till en minut=25 poäng, upp till två minuter=20 poäng, upp till tre minuter=15 poäng, upp till fyra minuter=10 poäng och upp till fem minuter=5 poäng. Därutöver=0.

Station 6: Blåsningen

Två provskott, fem tävlingsskott mot tioringad tavla, där sammanlagda poängen räknas.

Station 7: Pilkastning

Varje deltagare har fem pilkast mot tioringad tavla, där sammanlagda poängen räknas.

Station 8: Styltor

Kan genomföras på olika sätt. Funktionär på plats ger förutsättningarna för gruppen och även poängen

Station 9: Holken

Teamlösning ”Att bygga en fågelholk”. Här poängbedöms gruppens förmåga att samarbeta, planering, stil, tid och färdig produkt. Allt sammanräknas till en totalpoäng. Domaren är enväldig.

Station 10: Plankan

Teamlösning ”Plankan”. Kan genomföras på olika sätt. Funktionär på plats ger förutsättningarna för gruppen och även poängen

Station 11: Ögonmåttet

Avståndsbedömning