Sammanfattande projektbeskrivning
Projektets syfte är att utveckla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde till ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering, skidåkning.

Följande åtgärder genomförs för att utveckla friluftsverksamheten i området runt Karlsnäs: naturlekplats, skärmskydd, pulkabacke, isyta (våtmark) skall ordningsställas i området norr om själva gården. Kanotingen skall utvecklas genom att skapa ökade förutsättningar för bl a dagspaddling genom att ut- och inlämning av kanoter förenklas på Karlsnäs. En vandringsled skall skapas som sträcker sig från centrum i Ronneby till Karlsnäs.

Motionsaktiviteter skall genomföras inom Ronneby OK:s verksamhet i form av att stavgång, veckans bana och självinstruerande orienteringsbana som skall arrangeras under sommarhalvåret. Tips- och bingopromenaderna skall genomförs under hela året.

Möjlighet att bedriva friskvård i olika former både som utbildning och aktiviteter i grupp och enskilt skall tillvaratas.

Mellersta Blekinges skogar med dess mycket fina orienteringsterräng tillsammans med tillgång av mycket goda orienteringskartor som skall revideras samt den nyritning av kartor som skall genomföras kommer medföra att Karlsnäs blir en attraktiv plats där orienterare förlägger träningar och träningsläger.

Förbättringar av skid- och motionsspår samt nybyggnad av ett konstsnöspår och fristilsspår skall genomföras. Dessa åtgärder kommer att öka skidintresset samt ge möjlighet till utökad träning och motion vintertid.

Ströv-, kanot- och spårkartor skall tas fram med befintliga orienteringskartor som underlag.

Genom att utveckla och utöka aktiviteterna samt göra förbättringsarbeten på byggnader och anläggningen kommer antalet besökare i området, gäster på Karlsnäs att öka. Fler motionerande, elitaktiva orienterare och skidåkare kommer att besöka Karlsnäs och dess omgivningar.

Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och kommunen kommer att öka när det ges möjlighet till friskvårds- och motionsaktiviteter i utökad omfattning.

Under utvecklingen av verksamheten kommer troligtvis antalet anställda att kunna öka. Två till tre helårsanställda och två till tre säsongsarbetare torde vara möjligt att ge sysselsättning när utbyggnaden är klar och verksamheten i full gång.