Från Karlsnäs utgår inte mindre än tre aktuella orienteringskartor av hög kvalitet. Utöver dessa finns det ytterligare ett antal kartor i närheten. Terrängen i Ronneby kommun är mycket varierande med allt från snabblöpta bok- och granskogar, småskuren kustteräng till vildmark i de norra delarna av kommunen. Om önskemål finns lägger vi era träningsbanor och sätter ut kontroller enligt era direktiv. Det finns även möjlighet att deltaga på Ronneby OK’s egna träningar där man kan mäta sig med klubbens  duktiga orienterare.

Ronneby OKs kartor (klicka på länken och zooma in Ronneby i kartan)

Veckans motionsbana på Karlsnäs
Under perioden april till och med september finns Veckans motionsbana i anslutning till Karlsnäsgården. Denna är öppen för alla, både medlemmar och allmänhet, att springa när som helst under veckan.

Kartor finns i den röda postlådan vid informationstavlan på Karlsnäsgårdens parkering. Banan, som är av motionskaraktär, är mellan tre och fem kilometer lång, vid kontrollerna finns röd/vita orienteringsskärmar. Byte till ny bana sker varje söndag. I postlådan ligger ett antal kartor med tryckta banor och kontrollbeskrivningar i plastfordral. Låna kartan, spring banan och lägg helst tillbaka kartan i lådan. Är du väldigt nyfiken och intresserad av orientering får du behålla kartan. Notera gärna ditt namn på listan som också ligger i lådan. Det är enbart till för att vi ska veta hur många som utnyttjar denna aktivitet.