Karlsnäs från 1700-talet

Gamla kartor från 1700-talet visar att utmed Ronnebyåns västra sida och på nuvarande plats för Karlsnäsgården fanns en fastighet med namnet Rötelongsryd. Ägorna runt gården bestod av öppna fält och betesmarker. Någon bro över Ronnebyån fanns inte.

Namnet Carlsnäs kom i början av 1800-talet. Gården utökades efterhand och i mitten av 1800-talet fanns det mark på båda sidor om Ronnebyån. Den totala arealen var som mest cirka tusen tunnland. På egendomens ägor fanns ett sort antal torp. I dag återstår bara små ruiner av dem. Mycket talar för att den första upplagan av huvudbyggnaden på Karlsnäs kom till under 1870-talet. Därefter har den genomgått ett flertal renoveringar. Gårdens äldsta byggnad anses vara den röda ladan till vänster om gården.

Under hela 1800-talet och fram till den siste arrendatorn som hette Hilding Karlsson och flyttade från Karlsnäs 1956, har gården haft många olika ägare och arrendatorer. Många av ägarna har inte bott på fastigheten och delvis av den orsaken har skötseln av gården tidvis varit bristfällig.

1856 byggdes den stora stenladugården, som idag kallas Karlsnäslogen. Väster om Karlsnäslogen fanns en stor röd träbyggnad för hö och maskiner. Denna revs 1956 för att ge plats till den nuvarande fotbollsplanen.

Under första hälften av 1900-talet var det Djupafors Fabriks AB som ägde Karlsnäsgården, men jordbruket bedrevs av olika arrendatorer. En baron Silversvärd var arrendator under 1920-talet.

Under 1950- och 1960-talen ersattes det öppna landskapet av skogsplanteringar. Så gott som all jordbruksmark väster om Ronnebyån planterades med mest gran, men även med tall åren 1956-1957. Ägaren, Djupafors Fabriks AB, satsade dock även på att plantera lövskog söder om Karlsnäsgården.

Vid Blekinge Fotbollsförbunds årsmöte 1956 beslöts att för 10 000 kronor köpa Karlsnäs mangårds- och flygelbyggnader och ett mindre markområde. Stiftelsen Karlsnäsgården och Djupafors Fabriks AB satsade sedan på att renovera Karlsnäsgården och göra Karlsnäs till en idrottsgård. Man iordningställde även nya vandringsleder, rastplatser och campingplatser. 1958 invigdes nya Karlsnäs. Sven Edvin Salje hade författat en prolog om Karlsnäsgården.

1976 bildades Ronneby OK. Sedan 1978 äger Ronneby kommun Karlsnäsgården och terrängområdena runt gården och Ronneby OK hyr anläggningen av kommunen. Karlsnäsgården är klubbens klubbstuga samtidigt som Ronneby OK hyr ut den till bland annat lägerverksamhet, fester och konferenser.

1978 startade den första tipsrundan, Karlsnästipset. Under 1982 till 2010 genomfördes tips och bingo året om. Det första sommaruppehållet gjordes 2011. Karlsnästipset var som störst under 1990-talet med ett snitt på 260 deltagare och som mest 499.

Till höger om huvudbyggnaden fanns fram till 1980-talet en utedansbana. Den blev dock utkonkurrerad av logdanserna som hölls i Karlsnäslogen under sommaren under en tioårsperiod. När tv-legendaren Bosse Larsson gästade logen 1983 var där fullt.

Utsidan av huvudbyggnaden är i dag samma som på 1970-talet, men det gjordes utgrävningar för hand i källarvåningen mot sjösidan där man gjorde nytt omklädningsrum med dusch och bastu.

Tidigare fanns en stor ädelgran till höger om huvudbyggnaden. Den togs bort för att ge plats för en helt ny byggnad med moderna omklädningsrum, duschar och bastu 2010.

1990 invigdes ett 2,5 kilometer långt elljusspår för skidåkning. I samband med ett större EU-projekt under åren 2004-2006, genomlystes all verksamhet. Skidsporten fick ett uppsving. 2005 förlängdes spåret till 3,3 kilometer. 2005 stod också konstsnöanläggningen klar. Flyttbara snökanoner, snöupplag, hjullastare och fräsmaskiner gör att Karlsnäs även snöfattiga vintrar kan ha skidspår öppna på 400 till 1700 meter. På vintrarna genomförs skidtävlingar. Flest deltagare lockar Barnens Vasalopp.

I samband med Projekt Karlsnäsgården 2004-2005 engagerades ett stort antal samarbetspartner med friskvårds- och sponsoravtal.