Friluftscentrum Karlsnäsgården ger utmärkta möjligheter till friskvård av olika slag. Allt ifrån egenmotion på  många motionsspår, skidspår och veckans orienteringsbana, till organiserade aktiviteter för grupper. Spåren kan användas året runt för egenmotion . Veckans orienteringsbana finns i röda postlådan vid anslagstavlan intill spårcentralen. Ny bana varje vecka finns tillgänglig kostnadsfritt april-oktober, undantaget annonserad jakt.

Samarbetspartners
”Friluftscentrum Karlsnäsgården” har gått ut till företag och erbjudit personalfriskvård vid anläggningen, ett s.k. friskvårdsavtal tecknas mot en ekonomisk insats från företagets sida. Sålunda använder man anläggningen kostnadsfritt vid personalsammankomster inom företaget och dessutom kan man få hjälp med uppläggning och genomförande av t.ex. en friskvårdsdag. I förlängningen stimuleras företagens personal till egenmotion, kostmedvetande och kunskaper kring hälsa-arbete. För företag som önskar bli samarbetspartners finns kontaktuppgifter  i  listen ovan ”Partners”.