Kanotbild
Vid Karlsnäsgården finns 60 kanoter för uthyrning och Paddelkompaniet förfogar över 48 av dessa. Resterande tillhör Friluftsfrämjandet. Bokning sker via dessa aktörer, Karlsnäsgården hanterar inte kanoterna.

Kanotleden på ca 70 km sträcker sig från Hovmantorp i Småland och ner till Karlsnäsgården. Möjlighet finns även att paddla delsträckor. Iordningställda rastplatser med eldstad, toalett och sopkärl (på vissa finns även vindskydd) står till förfogande längs hela leden. Transportservice finns mot extra avgift och utförligt kartmaterial med ledbeskrivning ingår vid hyra av kanot.

Ytterligare två rastplatser runt sjön Rötlången (ligger invid Karlsnäs) har anlagts av Ronneby Orienteringsklubb.

Under sommarhalvåret är även tim- och dagsuthyrning (utan förbeställning) av kanoter möjlig vid Paddelkompaniets lokal (Sjöstugan Karlsnäsgården) alla dagar kl 10:00-14:00.