Notiser

Arkiv för december, 2004

Spårstatus

Är Du intresserade av hur snöläget är och vilken status spåren har så hittar Du det nedan under ”Spårstatus”.

Generalrepet gick bra

Klart för premiär

Generalrepet gick bra

Elförsörjningen tryggad efter en kraftfull insats

Full spänning

Elförsörjningen tryggad efter en kraftfull insats

Nu står den på plats, skylten som talar om vilka som är samarbetspartners i projektet.

Någon har gjort en tavla……..

Nu står den på plats, skylten som talar om vilka som är samarbetspartners i projektet.

Är en stolpe lika djup som hög?

Nattsvart 3:e Advent

Är en stolpe lika djup som hög?

Just det. Även om formatet är mindre

Taklagsfest igen ???

Just det. Även om formatet är mindre

Mer ljus på gång

2:a Advent

Mer ljus på gång

En riktig altartavla är under uppförande

Vi tackar våra samarbetspartners

En riktig altartavla är under uppförande

Motorinkopplingarna snart klara

Åt rätt håll?

Motorinkopplingarna snart klara