Denne någon är flera: Bernt Andersson vår flinke snickare har med hjälp av Olle Olsson, Kulmala Mauro, Lars Björn och Jean-Perre Liss gjort grovarbetet på plats. Det vill säga grävt och snickrat. Göran Folkesson har sett till att företagens loggor har blivit insamlade och kommit till tryckeriet, Lars Martinsson har sågat och fräst företagsskyltarna samt Dan Robertsson som vanligt har svarat för måleriet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *