Notiser

Arkiv för juni, 2005

Vid onsdagens projektmöte presenterades den nyframtagna områdesguiden över Karlsnäs. Guiden innehåller texter och bilder som berättar om de möjligheter som står till buds vid Karlsnäsgården och dess omgivningar, den innehåller även en kartsida med förteckning över motionsspår, kanotrastplatser, ödetorp m.m. Områdesguiden har tagits fram av en grupp med Staffan Lindström som pådrivande.

Den framtagna marknadsplanen för Karlsnäsgården presenterades också av Kristoffer Drougge. Man beslöt att bygga vidare på den i höst med en konkurrensanalys som kommer att utföras av studerande vid Internationell Turism, Blekinge Yrkeshögskola.

Göran Folkesson rapporterade att vandringsleden Ronneby-Karlsnäsgården kommer märkas ut med början i augusti, enligt uppgift från "gröna jobbgruppen".

Områdesguiden för Karlsnäsgården klar

Vid onsdagens projektmöte presenterades den nyframtagna områdesguiden över Karlsnäs. Guiden innehåller texter och bilder som berättar om de möjligheter som står till buds vid Karlsnäsgården och dess omgivningar, den innehåller även en kartsida med förteckning över motionsspår, kanotrastplatser, ödetorp m.m. Områdesguiden har tagits fram av en grupp med Staffan Lindström som pådrivande. Den framtagna marknadsplanen […]

Karlsnäsgården abonnerad

Från och med den 13 juni till den 10 juli är hela Karlsnäsgården abonnerad av Göteborgs Orienteringsförbund.

Projektmöte onsdagen den 15 juni

Projektmötet är förlagt till KnutHansskolan då vi har hyresgäster på Karlsnäsgården.

Friskvårdsmöte den 1 juni

Vid gårdagskvällens möte med friskvårdsgruppen togs beslut på att engagera Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog, till föreläsare kring”Friskare arbetsplats” torsdagen den 22 september-05. Ett första erbjudande skall gå ut till de samverkande företagen som är 36 st i nuläget. Tanken är att arrangera föreläsning både för och eftermiddagen. Beslut togs också om igångsättande av Teambuildningsbanan […]