Notis

Karlsnäsgården

Områdesguiden för Karlsnäsgården klar

Projektgruppen med anknutna deltagare studerar de första exemplaren av Områdesguiden. Från vänster finns Per Engkvist, Lars Martinsson, Staffan Lindström, Bengt-Åke Nilsson, Göran Folkesson och Roland Edvinsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar