För att klara hydranterna, uttagen för vatten och luft längs spåret, från påkörning av snöskoter och skidåkare i stil med författaren, har cementringar placerats runt dessa. Det blir inalles 15 st. Därmed kan man anse att allt arbete med marken på och vid sidan av spåret är klart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *