Läget 10 aug

Ikväll har skidkommitén varit flitiga igen. Tommy H, Håkan L och Dan R har bättre förankrat de nya stolpfundamenten. Lars-Olof och Anders M har markerat plats för nio nya belysningsstolpar. Således 22 på nya slingan. Men det kan bli ytterligare någon. Ljustest skall nämligen göras torsdag kväll om de gamla stolparna räcker där vi skall köra dubbelspår. Sedan har Roland, Inga-britt och Stefan Karlsson tvättat kuporna på de nya armaturerna. Göran F har fått 30 nya lampor av R-by Miljö & Teknik. Då blir det alltså nyskick på 22 stolpar till minimal kostnad. Plaströren till ledningen från ån till pumphuset har kommit. De är vardera 12 m långa så det går åt några man att få de på plats i diket som skall grävas. ...
Läs mer

Torrdass på Karlsnäs

Samtidigt med spårdragningen pågår t ex färdigställande av toaletter till kanotrastplatserna. Fem stycken håller på att spikas ihop i Logen. Ett av dem skall placeras på sk Grillängen där också ett stort skärmskydd skall byggas. Timmerman Olle Olsson på fotot är huvudman för arbetet och just nu pågår takläggning med tjärpapp. Sista åtgärd blir att hänga in ett foto på kungen och drottningen som seden påbjuder ...
Läs mer