Notis

Karlsnäsgården

Torrdass på Karlsnäs

Samtidigt med spårdragningen pågår t ex färdigställande av toaletter till kanotrastplatserna. Fem stycken håller på att spikas ihop i Logen. Ett av dem skall placeras på sk Grillängen där också ett stort skärmskydd skall byggas. Timmerman Olle Olsson på fotot är huvudman för arbetet och just nu pågår takläggning med tjärpapp. Sista åtgärd blir att hänga in ett foto på kungen och drottningen som seden påbjuder

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar