Spårinformation

För att öka servicen till alla skidåkare har vi installerat en väderstation och två webbkameror på Karlsnäsgården. Karlsnäs LIVE! Här på hemsidan presenterar vi aktuell spårstatus och  information om respektive spår. Vi försöker uppdatera statusen så ofta som möjligt. Observera dock att den verkliga statusen på spåren snabbt kan ändra sig vid tex snöfall. Spårstatusen presenteras med gula stjärnor och antalet stjärnor visar statusen enligt följande: 0=Ej åkbart 1=Mycket dåligt 2=Ganska dåligt 3=Hyfsat 4=Bra men ej helt perfekt, 5=Perfekt Spårkarta...
Läs mer

Varför spåravgift?

I Sydsverige är det ofta snöfattiga vintrar och för en klubb med längdåkning på programmet är det svårt att bedriva skidverksamhet. 2004 investerade därför Ronneby OK i en konstsnöanläggning bestående av bl.a. snökanoner och 1 km nedgrävda rör för luft och vatten. Denna investering är finansierad genom massor av eget ideellt arbete, EU-bidrag samt stöd från ca 30 företag som många forfarande är våra samarbetspartners. För att kunna tillverka konstsnö krävs till en början att temperaturen är under minus 5 grader. För att spruta snö krävs det oftast minst tre personer per skift som bl.a. hjälps åt med att förflytta kanonerna så snön fördelas på ett bra sätt. Skiften bemannas av klubbmedlemmar i Ronneby OK och eftersom det oftast är kallast på natten innebär det även många timmars nattarbete (totalt ca 3-400h). Att spruta snö är dock bara en del i arbetet med att skapa skidspår. Efter detta är gjort påbörjas arbetet med att köra ut snö till den del där kanonerna...
Läs mer