Notis

Karlsnäsgården

Finn två fel

Jo, bärlagergrus och stenkross i två olika skikt. Nu efter att allt grävarbete har slutförts längs spåret kommer nästa etapp. Ett flertal billass grus har körts ut längs spåret och tippats i högar. Dessa skall sedan schaktas ut och komprimeras för att ge den rätta beläggningen. Nu är det för mjukt. Och inte har det blivit bättre med allt regn. Tveksamt om beläggningsarbetet kan slutföras före skidsäsongen eftersom maskinerna kommer att ge för djupa spår. Men åka skidor på frusen mark går förstås bra.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar