Notis

Karlsnäsgården

Föreläsning den 10 maj på Karlsnäsgården

Dag: Torsdagen den 10 maj 2007
Tid: 09.00-12.00 alternativt 13.00-16.00
Plats: Karlsnäsgården
Kostnad: Samverkande företag med större insatsen 150 kronor per deltagare. &Öuml;vriga
350 kronor per deltagare. Deltagaravgiften faktureras efter föreläsningen!

Anmälan: Göran Folkesson 0457-171 66 eller 070-970 76 90, goranfolkesson@telia.com

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar