Lars-Olof och Anders Månsson har idag stämplat de träd son skall avverkas denna vecka med start antingen på tisdag eller onsdag. Men redan innan avverkning har skett så har viss markberedning med grävmaskin startat. Det är en spårdragning som går i väst- östlig riktning mellan den norra kurvan på tillägsslingan med backarna och en punkt mitt på rakstäckan ner till ”stora granen”. D v s i norra kanten på kalhygget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *