Notis

Karlsnäsgården

Första röret i backen

Fyra stora cementringar är nu nedgrävda vid åkanten. I det undre finns ett rör ca 6 m ut under vattenytan. På motsatta sidan en bit upp skall plastledningen till Pumphuset kopplas på. Och mitt i skall förstås finnas en dränkbar pump. Dvs den står alltid under vatten. En rejäl jordhög måste skottas upp längs ringarna och utgående rör eftersom det måste vara frostfritt.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar