För att kunna driva de båda vattenpumparna och den lilla kompressorn måste vi kunna ta ut mer eleffekt på Karlsnäs. Därför kommer ny transformator och matningskabel att anskaffas. Den senare kommer att grävas ned 60 cm till skillnad från den nuvarande som hänger i trästolpar. Passande nog har Sydkraft i dagarna bytt luftledningen på 10 000 V till trafon till en modern typ som tål trädfall. Lars-Olof Månsson har mätt upp den nya sträckningen till 490 meter från trafo till Pumphus och färgmarkerar på fotot ut de träd som måste tas bort för att grävmaskinen skall komma fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *