Notis

Karlsnäsgården

Inför skyfallet

Den kraftiga backen från hygget upp till gamla och nya spåret riskerar att bli bortspolad vid skyfall. Därför läggs ett dräneringsrör ned som skall leda bort en del av vattnet. På bilden ses Lars-Olof Månsson, Tommy Hammar, Bennie Torstensson och Torsten Svensson grävande sig ned. De kom dock inte så djupt eftersom en berghäll finns strax under ytan. Men det räckte. Arbetslaget hann kommentera reporterns lågskor och tillfälliga närvaro i skogen innan de fortsatte med spårarbetet.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar