På projektgruppens senaste möte visade Staffan Lindström ett utkast på en turistbroschyr som visar den närliggande naturens möjligheter och de anläggningar vi förfogar över. Materialet fann gruppens gillande och Naturstig-gruppen fortsätter med utformningen. På mötet redogjorde också projektledaren Göran Folkesson för övriga delprojekt med kanotrastplatser, skärmskydd, Barnens skog mm. Ekonomi, Leader+ redovisning, elanslutning var andra viktiga ärenden på mötet.
Utöver Göran och Staffan fanns Per Engkvist, Tommy Hammar, Anders Månsson, Lars-Olof Månsson, Roland Edvinsson och Lars Martinsson på plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *