Notis

Karlsnäsgården

Inte bara snö

På projektgruppens senaste möte visade Staffan Lindström ett utkast på en turistbroschyr som visar den närliggande naturens möjligheter och de anläggningar vi förfogar över. Materialet fann gruppens gillande och Naturstig-gruppen fortsätter med utformningen. På mötet redogjorde också projektledaren Göran Folkesson för övriga delprojekt med kanotrastplatser, skärmskydd, Barnens skog mm. Ekonomi, Leader+ redovisning, elanslutning var andra viktiga ärenden på mötet.
Utöver Göran och Staffan fanns Per Engkvist, Tommy Hammar, Anders Månsson, Lars-Olof Månsson, Roland Edvinsson och Lars Martinsson på plats.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar