Lördagen 12 aug restes 13 belysningsstolpar på nya slingan. Tommy Hammar, Torsten Svensson, Anders Månsson, Bennie Torstensson, Lars Olof Månsson kämpar på enligt fotot. Dessförinnan hade ny lampa på 125 W monterats och kupans tätning kontrollerats. Genast såg spåret mer färdigt ut men givetvis återstår många moment. Närmast kommer en mindre grävmaskin som skall plöja ned mer elkabel och gräva rörgator för markförlagda rör. Hindrande träd vid åkanten kommer att sågas ned för att berereda plats för matarpumpen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *