Notis

Karlsnäsgården

Lång väg mot slutet

Nu har den dryga grävningen för vatten- och luftrören inletts. Med stakkäppar, sprayfärg, måttband och ögonmått har rörgraven markerats och grävningen inletts. Mest viktigt är att punkterna för de sk hydranterna kommer på rätt ställe. De måste hamna mitt för en rörskarv och de finns var 6:e meter. Det blir 48 eller 54 meter mellan hydranterna och ca 3 m utanför spårkanten. Däremellan dras lösa slangar när snön skall tillverkas. Tommy, Torsten och Lars-Olof på väg för att fika.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar