Notis

Karlsnäsgården

Mycket att skala idag

1:e elektriker Pierré Ruber är fullt igång med elinstallationen i Pumphuset. Han tar skåp, centraler, belysning ute och inne, värme och uttag. Kjell Månsson kommer att ta inkoppling av motordrifterna. Sydkraft svarar för inkoppling av ny trafo, ny servisledning och ny mätare. Under söndagen gjordes en massiv insats på detta område.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar