Vi har grävt en ny sträckning för en kraftigare elkabel från befintligt elljusspår till platsen för transformatorn. Det gick bra fram till sista ”spadtaget”. Där fanns två stenar, se fotot, som vi inte kom förbi. Troligen blir det ett fall för en sprängarebas som får tryckluftsborra, ladda med några dynamitgubbar, täcka med tunga sprängmattor och skjuta av. Det är bara några meter till transformatorn och Sydkraft vill nog inte få den förstörd. Men sedan kommer nästa problem. Hur rullar vi ut 500 m elkabel som väger 5 kg per meter? Trumman väger 2700 kg. Längs spåret blir det med grävmaskin som får lyfta trumman i skopan men vi har 100 m i skogen. En spännande idé finns för att lösa detta.

På sträckan längs spåret fram till Pumphuset läggs kabeln i rörgraven för vatten- och luftröret. Därför är denna just nu bara igenfylld till hälften. Vi får anta att kabeln är tillräckligt dimensionerad så den inte blir varm vid snötillverkningen. Annars får vi nämligen varmvatten i snökanonerna! Inte så bra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *