Notis

Karlsnäsgården

Noteringar från projektmöte 27 oktober

För att få åka skidor på konstsnö beslutade projektgruppen att förslå styrelsen en avgift för säsongs-/ årskort på 400 kr och för dagkort 30 kr. För medlem- mar beslöts att föreslå styrelsen en avgift på 150 kr. Denna avgift och nuvar- ande medlemsavgift blir då tillsammans 400 kr. Barn och ungdomar upp t o m gymnasieåldern kostnadsfritt. Våra förslag går vidare till styrelsen för beslut. Vidare beslöts att en skylt som presenterar våra samarbetspartners i projektet skall uppföras under november månad. Liksom att en invigning planeras när temperaturen tillåter snöproduktion.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar