Notis

Karlsnäsgården

Ombyggnad av köket påbörjad

Rubbet skall bort och nytt skall på plats. Sex veckor är avsatta för ombyggnaden. Helt ny köksinredning med en köksö kommer det att bli. Nytt golv skall läggas och renoveringsgipsskivor sätts upp på väggarna. Ventilationen kommer att göras om helt med en stor kåpa över spisar och stekbord.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar