Notis

Karlsnäsgården

Omgruppering av kanotrastplats

Med förstärkning av skidkommittén omgrupperade Karlsnäspersonalen kanotrastplatsen ”Näset”. Det hela underlättades av att det fanns amfibiekompetens i omgrupperingsstyrkan.

Av kartan framgår det att rastplatsen har flyttats ca 150 m söderut från den tidigare platsen.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar