Finn två fel

Jo, bärlagergrus och stenkross i två olika skikt. Nu efter att allt grävarbete har slutförts längs spåret kommer nästa etapp. Ett flertal billass grus har körts ut längs spåret och tippats i högar. Dessa skall sedan schaktas ut och komprimeras för att ge den rätta beläggningen. Nu är det för mjukt. Och inte har det blivit bättre med allt regn. Tveksamt om beläggningsarbetet kan slutföras före skidsäsongen eftersom maskinerna kommer att ge för djupa spår. Men åka skidor på frusen mark går förstås bra. ...
Läs mer

Proj Karlsnäsgården visades upp i Växjö

Det var en inspirerande och idégivande dag tillsammans med c:a 150 kolleger från Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. Förutom vi två från projekt Karlsnäsgården var även Roland Edvinsson där i tjänsten. Glädjande nog hade vårt projekt tagits ut för att visas upp på konferensen och därigenom har vi fått möjligheten att knyta ytterligare värdefulla kontakter. Vi hade fått bästa platsen i lokalen och hade hela tiden intresserade som ville veta mer om vårt projekt. ...
Läs mer

Smalband på gång

För att få digital och analog kommunikation ut till spåret passar vi på att gräva ned tomrör för att senare kunna få ut ett passande kablage. Dan Robertsson hanterar skyffel och Lars Törngren korp. Helst skall vi kunna köra både telefoni och data i samma sladd. Telestationen i Möljeryd skall bli ADSL-anpassad i december. Vi har anmält intresse för detta inom RonNet. I övrigt pågår grävning och kabelnedläggning på gårdsplanen inför den omfattande ändringen av elmatningen till gården som skall ske. ...
Läs mer