Notis

Karlsnäsgården

Plöjningstävlingen genomförd

Elkabeln till nya spårbelysningen är på plats en bit under markytan. Lastmaskinen fick dra hårt, därav däcksavtrycken. På lördagen 28 aug kom dessutom flera belysningsstolpar ned i sina förplacerade fundament. Det är nu klart för elinkoppling i stolparnas kopplingsboxar.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar