Hittills har mest skogs- och markarbete förekommit. Nu går projektet in i en annan fas. På bilden ses gjutmästare Bernt Andersson som format och gjutit bottenplattan till pumphuset. Foto Olle Olsson. Han justerar till avloppsbrunnen efter att ytan har slätputsats.

Efter kontakter med Sydkraft via Ingemar Elisasson på NEA har vi fått klarhet hur vi kan förse anläggningen med mer el. Vi behöver gå upp från 25 Amp till 160 Amp utöver de 50 Amp vi använder i huvudbyggnaden. Servisledningen kommer att grävas för att inte bli nedtyngd av påsprutad snö. I kalkylerna har OL-världsmästaren Kent Olsson, OK Orion medverkat. Mer om detta längre fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *