Notis

Karlsnäsgården

Pumphuset på gång

Från att ha varit bara en gräsfri yta är nu all förberedelse gjord för formbygge till bottenplattan. Skidåkarna Lars-Olof, Tommy och Ingemar har grävt ned de inkommande och utgående rörledningarna och noga mätt in var på golvet de skall sticka upp. Nog så viktigt.

I veckan har det mesta av byggmaterialet inhandlats på olika håll. Logen fungerar som förråd så länge.

Kvällarna v 35 och 36 blir det arbeten inför vecka 37 då utrustningsleverantören Toppteknik kommer och skall montera de viktigaste delarna. Här kan alla daglediga beredas arbete.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar