I projektet ingår skapande av flera rastplatser uppströms Ronnebyån. I första hand för kanotister. Dessa skall vara utrustade med sittplatser, eldstad, ved och dass. Byggnation av dassen har tidigare redovisats här. Av Sydkraft skänkta kraftledningsstolpar har kapats i lagom längder till stockar. Grillarna är verkligen speciella. De utgörs av en krossmantel från Vambåsamons stentäkt och består av en stor gjuten kona i järn som väger ca 200 kg st. Således oflyttbara och oförstörbara. Inne läggs grillveden på en grusbädd av lagom höjd och ovanpå skall läggas ett galler. En av rastplatserna provas på bilden av byggarna Jean-Pierre Liss, Susanne Henriksen, Olle Olsson och Mauri Kulmala.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *