Passa kartan – Tumgreppet

1 Följ vägen västerut längs med fotbollsplanen. Efter fotbollsplanen ta stigen till höger och följ den över första bäcken och upp över höjden. Stigen svänger lite åt höger och Du är framme vid första kontrollen
Passa kartan – Tumgreppet

2 Fortsätt stigen åt norr, är Du djärv hoppar Du av stigen efter 50 m och går upp i skogen till vänster. Där kommer Du på en liten mindre stig som Du följer åt norr. När Du sedan kommer fram till en lite större stig tar Du den åt vänster efter 50 m är Du vid kontroll 2. Vågar Du inte hoppa av stigen följer Du den stora stigen först åt nordost, den svänger sedan mer åt norr innan Du kommer fram till ett stigskäl, där tar Du till vänster följ stigen fram till kontroll 2.
Passa kartan – Tumgreppet

3 Fortsätt följ stigen som går åt nordväst, i nästa stigskäl tar Du till höger. Följ denna stig 250 m till ytterligare ett stig skäl. Här tar Du höger. Efter 400 m är Du framme vid kontroll 3.
Passa kartan – Tumgreppet

4 Mellan 3 och 4 finns tre vägval. Det enklaste är att fortsätta följa stigen åt norr, fram till vägen, ta sedan höger på vägen och första stigen till höger till kontrollen. Ett annat alternativ är att följa samma stig norr ut till bäcken och sedan följa bäcken österut till kontrollen. Terrängen längs bäcken kan vara lite risig. Det tredje alternativet är att följa stigen norrut bara en liten bit till första stigskälet och där ta höger och följa stigen österut 300 m till nästa stora stigskäl och där ta till vänster efter 100 m är Du framme vid kontroll nr 4.
Passa kartan – Tumgreppet

5 Följ stigen söderut ta till vänster i första stigskälet, följ stigen österut till vägen. Sedan följer Du vägen fram till där bäcken passerar. Ta till vänster ner i skogen mot ån till nästa stig som Du följer tills Du har en liten göl på höger sidan. Kontroll nr 5 har Du nu till vänster om Dig uppe på höjden.
Passa kartan – Tumgreppet

Mål Följ stigen som Du kom på, söderut. Den kan Du följa hela vägen fram till Karlsnäsgården som är målet.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *