I rekordfart på 3 x 12 tim har diken grävts, vatten- och luftrören lagts på plats nere i marken och monterats ihop med uttagsposter. Hundratals skarvställen förekommer av olika slag. Bygelkopplingar med gummimanchetter för det grova vattenröret, linade gängkopplingar för de små galvade rören, tejpade gängkopplingar för mässingsdetaljer och svetsade plastkopplingar. Det senare sker med ett bensindrivet elaggregat som matar en elektrisk omformare med datastyrning som kopplas till plaströrskomponenter med inbyggda värmetrådar. Med en streckkod på plastkomponenten programmeras omformaren som kompenserar för utetemperaturen och lägger på rätt svetstid, 1-2 min. Efter kyltid på 20 min är det klart. På bilden baxar Lars-Olof Månsson ut svetsaggregatet. Övriga i dagens arbetsgäng, Jens Eide, Stefan Karlsson, Tommy Hammar, Torsten Svensson, Dan Robertsson, Bo-Gunnar Olsson, Bennie Torstensson och Lars Martinsson är på väg till sina olika arbetsplatser.

Kl 16 på onsdagen var allt kopplat och med en lånad dieseldriven kompressor var det spännade att se, eller snarare höra, hur provtryckningen skulle utfalla. Som en soldat i skyttegravar for undertecknad runt med öronen på helspänn. Inte så mycket som en pysläcka kunde höras. Allt tätt upp till 8 bar. PERFEKT.

Imorgon startar återfyllningen. Dessutom blir det arbete med pumpstationen vid ån och ledningen dit. Grävning och rörnedläggning är redan klar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *