Notis

Karlsnäsgården

Stadigt och bra

När vattentrycket på 40 bar kommer ut i huvudledningen kan denna röra sig trots att den är nedgrävd 1 m. Därför stagas alla rörböjar med grova rör som drivs ned i dikets botten och som klamras runt vattenröret. Bo-Gunnar Olsson är färdig med detta arbete på ett ställe. På fotot syns översta delen av dessa rör samt tvärstycken. Hydranterna som skall sticka upp ca 1 m över mark syns också på fotot. Det vita korta röret är en dräneringsslang på ventilen på vattenröret. När snö har tillverkats och just det uttaget inte skall användas mer, måste vattnet ut annars fryser röret sönder. Detta sker nere i botten av röret där en ventil öppnar automatiskt och låter vattnet rinna ut i dräneringsslangen.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar