Pumphuset är likt ett svartbygge! Men det är bara tillfälligt. Den svarta pappen på tak och väggar döljer bara isoleringen. Huset måste vara frostfritt eftersom pump, rör och ventiler annars kommer att frysa sönder när vinterkylan sätter in. Men redan i veckan kommer panel att spikas upp med fotografens byggsåg till hjälp. Virket till huset har skänkts av vår egen Torsten Svensson och sågats upp på en farmaresåg i Skärvgöl. Exempel på värdefulla insatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *