Notis

Karlsnäsgården

Åt rätt håll?

Elektriker Kjell Månsson har lagt några dagsverken i Pumphuset med inkoppling av motordrifterna för de två pumparna och kompressorn. Troligen klart fredag. Det ser snyggt och bra ut men frågan är åt vilket håll motorerna går. Det ser vi först när Sydkraft dragit fram den riktiga matningen och vi kan provköra. Under tiden har Dan Robertsson målat vattenrören. Inne i Pumphuset återstår lite mindre arbeten. T ex att montera ett permanent elelement.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar